ตัวอย่างบริการที่ 1 
บริการคนขับรถสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น :
เราให้บริการพนักงานขับรถรับส่งผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและที่ทำงานซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมฯ ทั้งเช้าและเย็นเป็นประจำทุกวัน
ตัวอย่างบริการที่ 2
บริการจัดการดูแลรถยนต์ส่วนตัวของลูกค้า :
"บริการจัดการดูแลรถยนต์ส่วนตัวของลูกค้า" เป็นอีกหนึ่งบริการที่เรามีเพื่อช่วยบริหารจัดการรถยนต์ของท่าน ซึ่งอาจทำให้มีการคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นบ้าง อย่างไรก็ดี ด้วยบริการนี้เราจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปตรวจสอบว่ารถยนต์ของท่านจอดอยู่อย่างปลอดภัยในที่จอดรถของท่านหรือที่จอดรถของเรา และกุญแจรถยนต์ของท่านได้รับการดูแลและจัดการอย่างเป็นระบบโดยทีมบริการลูกค้าที่อยู่ประจำการ 24 ชั่วโมงของเรา เพื่อให้ท่านรู้สึกสบายใจว่าทรัพย์สินของท่านอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย รวมถึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ล้างรถ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ฯลฯ
ตัวอย่างบริการที่ 3
บริการขับรถขนส่งพนักงานเช้าและเย็นเป็นประจำทุกวัน :
เราให้บริการพนักงานขับรถเพื่อรับส่งพนักงานระหว่างบ้านและที่ทำงานเป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเย็นโดยใช้รถตู้ส่วนตัวของลูกค้า โดยขับรถแวะรับพนักงานจากบ้านของแต่ละท่านเพื่อไปส่งยังนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หรือ จากตัวเมืองอยุธยา และขับรถไปส่งยังบ้านของพนักงานแต่ละท่าน นอกเหนือจากนี้ พนักงานขับรถของเรายังให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานสำนักงานในระหว่างวันได้ด้วยเช่นกัน โดยช่วยขับรถพาพนักงานบริษัทฯท่านเพื่อไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อชำระค่าน้ำค่าไฟ ที่กรมสรรพากร ฯลฯ
ตัวอย่างบริการที่ 4
การให้บริการพนักงานขับรถระยะสั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือ เพื่อกิจส่วนตัว :
เราจัดเตรียมให้มีบริการพนักงานขับรถระยะสั้นด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับลูกค้าที่มาพำนักในประเทศระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อกิจส่วนตัว เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นบริการระยะสั้นพียงหนึ่งวัน บริการรายอาทิตย์ บริการรายเดือน หรือบริการ 2 – 3 เดือนระหว่างที่พำนักในประเทศไทย ให้บริการนี้ในเขตศรีราชา,พัทยา,ชลบุรี,ระยอง เท่านั้น
ตัวอย่างบริการที่ 5
บริการขับรถเพื่อช่วยเหลือท่านระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย :
เรายังมีบริการคนขับรถสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวระยะสั้นในประเทศไทยด้วยเช่นกัน พนักงานขับรถที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีของเราจะให้ความช่วยเหลือในการขับรถเพื่อบริการท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการ (เฉพาะภาคกลางเท่านั้น) ด้วยบริการที่ดีที่สุดจากพนักงานขับรถของจุลศักดิ ทำให้ท่านใช้เวลาท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข โดยพนักงานขับรถของเราจะไปรับท่านจากโรงแรมหรือที่พัก ณ เวลาที่ท่านสะดวกสำหรับการนัดหมาย จากนั้นจะขับรถพาท่านไปยังจุดหมาย และอยู่รอระหว่างที่ท่านใช้เวลาส่วนตัวเพื่อท่องเที่ยว และขับรถพาท่านกลับยังโรงแรมหรือที่พักอย่างปลอดภัย ให้บริการนี้ในเขตศรีราชา,พัทยา,ชลบุรี,ระยอง เท่านั้น