ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ที่บริหารจัดการโดยจุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล มีทีมงานบริการลูกค้าอยู่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการที่มีขีดความสามารถสูงและมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงทีในทุกเหตุการณ์